Register   |   Login

Talk to the experts on: 029 2019 6700

13 x rolau

Reference:
VAC-346
Sector:
Education, Youth/Children
Salary:
£19,430 to £49,199 Per Annum
Hours:
amrywiol
Town/City:
amrywiol
Contract Type:
Fixed Term

Meddwl y gallwch wneud gwahaniaeth i ddyfodol y Gymraeg?

Ymunwch â thîm Mudiad Meithrin! Mae’r swyddi cyffrous canlynol ar gael ledled y wlad:

  • Swyddogion Sefydlu a Symud (i sefydlu 2 - 3 Cylch Meithrin newydd y flwyddyn) – 6 swydd 
  • Prif Swyddog Cynllun Sefydlu a Symud 
  • Rheolwr Meithrinfeydd Cymru Cyf (is-gwmni Mudiad Meithrin) 
  • Rheolwr Materion Elusennol a Chyfansoddiadol 
  • Pennaeth adran Addysg, Datblygu a Hyfforddi
  • Swyddogion Adnoddau Dynol, Cyllid a Marchnata (i’w lleoli’n Aberystwyth) 

Am fanylion y cyfleon hyn, ewch i: www.meithrin.cymru/swyddi