Banner Title

Hafan

Bydd recriwt 3 yn gweithio i ddarganfod pobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y sector elusennol a gwirfoddol. Ar recriwt 3 fe welwch bob math o swyddi, o swyddi uwch reolwyr i godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a mwy.

Mae’r sector gwirfoddol yn cyflogi 46,000 o bobl yng Nghymru, ac mae’n cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a’r cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Gallwch hefyd ddod i wybod am swyddi recriwt 3 yn Network Jobs, sy’n cael ei ddosbarthu i’r trydydd sector yng Nghymru, ac yn Big Issue Cymru.

Mae recriwt 3 wedi’i ddatblygu yng Nghymru gan WCVA a Big Issue Cymru.

Follow RecruitRecriwt3 on Twitter

recriwt3

ar gyfer y swyddi gorau yn y trydydd sector yng Nghymru

  • Swyddog Marchnata Digidol & Cyfryngau Cymdeithasol (siarad Cymraeg yn hanfodol)

  • Caerfilli
  • Cyflog: £22,937 - £24,472 (Graddfa NJC 26-28 pro rata) 28 awr yr wythnos
  • Manylion
  • Swyddog Rhaglenni

  • Caerdydd
  • Cyflog: £23,720 - £25,305 y flwyddyn 36 awr yr wythnos; cyfnod penodol o dair blynedd
  • Manylion
Big Issue Cymru Volunteering Wales